Bokning av transport
Bokning av leverans sker via vår hemsida eller per telefon.

Betalning av transport
Avgift för leveransen betalas med SWISH senast i samband med att transporten utförs. Företag som är registrerade kunder får faktura på 10-dagar. Fastlandsbud Betalas alltid till fullo vid bokningstillfället via SWISH.

Avgränsningar avseende storlek och vikt.
Om bokad leverans överstiger bokade mått så har chaufför rätt att neka transporten och en avgift för framkörning ska betalas av kunden.

Emballering
Det är kundens ansvar att ombesörja tillräckligt god emballering av godset för transport. BUDJOHAN tar inget ansvar för skador som uppkommer på grund av bristfällig emballering. BUDJOHAN tar ej heller ansvar för skador som uppkommer p.g.a. godsets natur under transport

Försäkring
BUDJOHAN har transport- och ansvarsförsäkringar enligt branschpraxis.

Upphämtning
Upphämtning sker på den vid bokning angivna adressen. Kan gods inte hämtas på grund av slarv från beställaren så debiteras budet till fullo ändå. Med slarv menas att fel adress är angett, ingen portkod är lämnad eller att man inte får tag i godset på något sätt.

Standardleverans (ej bärhjälp)
Det åligger säljare att bära ner godset till den plats där lastning kan ske. BUDJOHAN hämtar godset vid trottoar/tomtgräns alternativt så nära som föraren bedömer att man kan komma med fordonet som används. BUDJOHAN hjälper ej till med utbärning.
Avsändaren förbinder sig att vid behov hjälpa BUDJOHAN att lasta godset. Om godset inte är placerat på en plats som lämpar sig för lastning kan chaufför neka transport och en avgift för framkörning debiteras beställaren.

Leverans med bärhjälp
BUDJOHAN bistår vid bärning av gods från bostad eller lokal. Det är avsändarens ansvar att det är fri leveransväg, d.v.s. att inga föremål står i vägen samt att golvet är skyddat. Enligt arbetsmiljölagen får föraren ej ta av sig skorna.

Upphämtning sker på en plats där lastning kan ske utan hinder. Det går bra att lasta inne på en innergård om kunden tillser att tillräckligt breda dörrar öppnas vid in- och utpassering.

Leverans
Leverans sker till den vid bokning angivna adressen.

Försening
BUDJOHAN kontaktar mottagaren vid eventuell försening. Vid större förseningar som uppstår på grund av slarv från BUDJOHANS sida kan Budet bli krediterat.

Skador
BUDJOHAN tar inget ansvar för skador i hem och inventarier i samband med transporten. Om det föreligger risk för att egendomsskador kan uppstå i samband med leveransen, kan BUDJOHAN neka inbärning till det dedikerade rummet. Ett nytt kan då föreslås av mottagaren.

BUDJOHAN tar inget ansvar för skador som inte anmärkts vid leverans.

Reklamation
Eventuella reklamationer görs till BUDJOHAN Senast dagen efter leverans. Eventuell ersättning sker i enlighet med NSAB200 med undantag för § 27 punkt 3.

Force majeure
BUDJOHAN är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure.
Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som BUDJOHAN inte råder över.